Vanliga diagnoser och
rekommenderade åtgärder

Här kan du läsa om några diagnoser vi ofta behandlar och de mest typiska symtomen våra patienter beskriver vid dessa diagnoser.

Vi har även samlat information om de mest effektiva och pålitliga behandlingarna och åtgärderna som bör prioriteras högst vid dessa diagnoser.

Var har du ont?

Välj område du vill läsa mer om