Vanliga diagnoser
i hand och finger

Här kan du läsa om några diagnoser vi ofta behandlar i handled, hand och fingrar. Och de mest typiska symtomen våra patienter beskriver vid dessa diagnoser.

Vi har även samlat information om de mest effektiva och pålitliga behandlingarna och åtgärderna som bör prioriteras högst vid dessa diagnoser.

Var i handen har du ont?

Välj område du vill läsa mer om