Vi har betan till din fingerskada din pulleyskada din lumbricalskada din synovit din senskideinflammation ditt triggerfinger din tfcc-skada dina handledsbesvär din golfarmbåge din tennisarmbåge din skidarmbåge din bicepstendinopati dina rotatorcuffsbesvär din nackspärr ditt ryggskott ditt diskbråck din överarm dina axelbesvär din huvudvärk dina ryggbesvär din höftsmärta dina ljumskbesvär ditt knä ditt underben din stukade fot

IMPINGEMENT I AXEL

Inklämning av ömmande vävnad i axel

Impingement

Impingement i axelleden är faktiskt inte en orsak till att ha ont i axeln. Tvärtemot hur det populärt ofta beskrivs. Impingementsyndrom, som det egentligen heter, är en samlingsterm för när ett antal symtom i axelleden förekommer tillsammans. Impingementsyndrom är alltså inte en anledning till besvär i axeln. Det är en samling symtom.

ont i axel och arm klättring

Vanliga symtom

  • Ont i framsida och utsida axel
  • Ibland obehag utsida överarm
  • Att lyfta armen provocerar
  • Ytterlägen provocerar
  • Att ligga på axeln provocerar

Termen impingement beskriver ganska vagt en helt normal mekanisk händelse som sker hela tiden i många delar av vår kropp. Kompression. Kompression sker både i smärtande axlar och i axlar som inte gör ont. Skillnaden är att kompression i smärtande axlar påverkar vävnad som vid det tillfället av någon anledning råkar vara känslig. Termen impingement används ofta felaktigt när den populärt beskrivs orsaka besvär i axel. Och tyvärr visar forskning tydligt att den typen av missvisande information riskerar att försämra prognosen för besvären, troligen genom förstärkt undvikande beteende som ytterligare minskar belastningsvana och ökat ett obehag sammankopplat med generellt missvisande beskrivningar av tilltagande vävnadsskada.

Impingementsyndrom är alltså inte en anledning till besvär i axeln. Det är en samling symtom ofta förekommande vid bland annat Rotatorkuff-tendinopati, Proximal biceps-tendinopati, SLAP-skada och Subakromiell bursit

Besvären uppstår oftast efter intensivt och ihållande klättring eller träning med armarna högt upp. Vid fortsatt provokation riskerar tillståndet att förvärras med ökad känslighet och över tid begränsa arbete, vardag och idrottande allt mer.

Över tid kan besvären bli mer ihållande. Det blir då allt svårare att återhämta sig. Och värken begränsar ytterligare både vardag och atletiska aktiviteter. 50% av de som drabbas har fortsatta besvär efter ett halvår. 40% av dessa har fortsatta besvär efter ett helt år. Men, vår erfarenhet är att med lämpliga åtgärder och tidig rehab behöver det inte alls ta så lång tid att kunna belasta axeln som du vill igen.

REKOMMENDERAD HÖG PRIOROTET:

Följande åtgärder har visats ha pålitliga goda effekter. Dessutom främjar de självständighet och kontroll, vilket ger god grund att prioriteras högt.

 • Tillåt akutfas

 

 • Avlasta selektivt från provokation

 

 • Lagom utmanande rehab och styrketräning

 


REKOMMENDERAD LÄGRE PRIORITET:

Nedanstående behandlingar och åtgärder saknar belägg för specifik positiv effekt, och kan därför prioriteras lägre.

  • Växelvarma bad

 

  • Voodooflossing

 

  • Antagonistträning

 

  • Stabiliseringsträning

 

  • Massage

 

  • Stötvåg

 

  • Laser

 

  • Graston

 

  • Akupunktur

 

  • Dry Needling

 

  • ”Justering”/Manipulation

 

En tidigare vanligt förekommande kirurgisk åtgärd vid impingement är titthålskirurgi. Så kallad akromioresektion, akromioplastik eller subakromiell dekompressionskirurgi. En mindre del av skulderbladet opereras då bort för att öka utrymmet i axelleden och minska kompressionen över axelledens vävnad. 2018 undersöktes effektiviteten av den här typen av operation genom en randomiserad klinisk interventionsstudie på tre sjukhus i Finland. 210 Patienter diagnosticerade med impingementsyndrom fördelades slumpmässigt till en av två lika stora grupper. Den ena gruppen genomgick operationen som ökar utrymmet i axel-leden. Den andra gruppen fick enbart sår i huden som vid den vanliga operationen, men axeln lämnades för övrigt oförändrad. Ingen kliniskt relevant skillnad för besvär i axeln i varken vila eller aktivitet kunde observeras mellan de två grupperna.

Känner du igen symtomen? Vår erfarenhet av impingementsyndrom är lite extra speciell eftersom de flesta av våra patienter klättrar. Höga krav på axelns funktion och prestation i klättring ställer därför extra höga krav på vår rehab. Vi är tacksamma för hur det format våra tjänster, och stolta över att vår rehab möter klättringens krav. Fråga en klätterkompis så får du höra själv.

rehab fingerskada

Vad våra patienter säger

Dela sidan till en vän som har ont i handen